Igaza volt Senecának

Biztosan nem mindenben volt igaza Senecának, de abban igen, amikor azt mondta: Az istenség sehogy jobban nem tudja a kívánatosnak tartott dolgokat megfosztani hitelüktől, mint ha a leghitványabbakat elhalmozza velük, a legderekabbaktól pedig elveszi őket. Sokszor érzünk hasonlót, nem?…

Tovább olvasom