Igaza volt Senecának

Biztosan nem mindenben volt igaza Senecának, de abban igen, amikor azt mondta:

Az istenség sehogy jobban nem tudja a kívánatosnak tartott dolgokat megfosztani hitelüktől, mint ha a leghitványabbakat elhalmozza velük, a legderekabbaktól pedig elveszi őket.

Sokszor érzünk hasonlót, nem? Gondoljunk bele: nap, mint nap tapasztaljuk ennek a megállapításnak az igazságát, pedig több mint kétezer éve vetették papírra. Hiába, van, ami nem avul el.

Egy másik gondolat az élet és a nehéz helyzetek elviselését teheti könnyebbé:

Mindennek kisebb jelentőséget kell tehát tulajdonítanunk, és mindent könnyű szívvel kell viselnünk; emberhez illőbb nevetni, mint siránkozni az életen.

Milyen jó lenne eszerint élni, ugye?