Az élet értelme

Mi értelme a földi életnek? Mi értelme Orbán Viktornak és mi értelme Simicska Lajosnak? Mi értelme Gyurcsány Ferencnek, mi értelme a pápának, és mi értelme a gazdagságnak? Mi értelme a politikai vitáknak? Mi értelme a hatalomnak? Mi értelme tehát az életnek? Ez az egyszerű kérdés foglalkoztat egy ideje engem (meg az emberiség egy részét is néhány ezer éve). És rögtön lelövöm a poént: mindeddig nem sikerült megnyugtató, végleges választ adni rá és valószínűleg soha nem is fog sikerülni, de ettől még újra és újra felmerül a kérdés sőt, állandóan jelen van. Mindenütt. Nem lehet előle elbújni, csak ignorálni ideig-óráig.

Mit tesz tehát az ember, ha elkezdi foglalkoztatni ez a nyomasztó kérdés? Magyarázatot keres (talál) rá.

  1. (1) Népszerű magyarázat sokaknak a gyermek. A gyerekeikért élnek, az az értelme az életnek, hogy gyerekek szülessenek és felnevelődjenek, hiszen az a legnagyobb boldogság. De – ha megengedünk magunknak egy kicsit profánabb hangot – miben különbözik ez esetben az ember életcélja a többi földlakóétól? Semmiben. A diófa, a mókus, a zöld szemesostoros, a kutya, a macska, a kardszárnyú delfin életcélja pontosan ugyanez.
  2. (2) És ezzel egy baj van. Hogy ez nem cél. Nem életcél. Ez csak az élet hogyanja, a létfenntartás eszköze, módja. Az élet úgy marad fenn, ha az egyedek szaporodnak és saját életüket felváltja később utódaiké. Sok pici élet egymásutánja adja az A Földi Élet folyamatosságát.
  3. (3) Lehet egy eszköz cél? A fajfennmaradás lehet az élet célja? Mert ebből az következik, hogy az élet célja a saját fennmaradása. Tehát az élet célja önmaga.

Ha a földi életnek nem sikerül más célt találni, mint azt, hogy önmagáért van, akkor van-e értelme egyáltalán? Értelem az önmagáért levés?

Mai tudásunk alapján egyetlen lény van az összes földi között, amely képes erről a kérdésről, saját létéről gondolkodni, és ez a lény az ember. Ember nélkül a földi élet egy szép, de értelmetlen örökmozgó lenne, egy hógömb, amit ha megrázunk, történik benne valami, elszórakoztat, de értelme nincs.

Mi tehát az emberi élet értelme? Erre két magyarázatot találtam ki: van egy optimista és egy pesszimista. (Realista nincs, mert realizmus szerintem ebben a kérdésben nem létezik, az a reális, amit az ember annak tart és hopp, máris az optimista-pesszimista pároknál tartunk megint.)

  1. (1) A pesszimista. Eszerint a földi életnek semmi értelme nincs. Pontosabban egyetlen értelme van: önmaga fenntartása. Az ember pedig, mint az egyetlen lény az ismert életben, amelyik képes gondolkodni erről a kérdésről, nem képes elfogadni azt, hogy ne legyen értelme az életének, ezért magyarázatokat talál(t) ki rá. Erre való az összes hiedelem, vallás, hit. A Kereszténység üdvözülése, a hinduizmus újjászületése, a buddhizmus nirvánája stb. Ma, a 21. századra egyértelműen megkérdőjeleződtek ezek a vallási magyarázatok (bonyolult lenne leírni, hogyan és miért), és új magyarázatokat találtak ki az emberek. Ilyen a gyermek is, lehet ilyen a boldogság keresése-megélése, valami cél elérése az életben stb.

Eszerint tehát az életnek valójában nincs értelme, de az ember ezt nem képes elfogadni, tehát a saját maga által kreált kérdésre saját maga kreál válaszokat.

  1. (2) Az optimista szerint az életnek tényleg van valós értelme. Nem csak kreált a jelentés. Az emberi életnek az az értelme, hogy alkossunk, hogy legyünk, hogy boldogságot éljünk át. Az az emberi élet értelme, amit mi annak tartunk.

A föntiekből nyilvánvalóan látszódhat, hogy én a pesszimista felé hajlok, ám hozzá kell tenni, hogy igyekszem középen állni és neutrálisan szemlélni a kérdést. Folyamatosan keresek, hátha egyszer találok egy olyan magyarázatot, ami elég lesz ahhoz, hogy ne foglalkoztasson tovább ez a kérdés.